Τι είναι ο αστιγματισμός;

Ο αστιγματισμός είναι μια διαθλαστική ανωμαλία του ματιού, κατά την οποία το είδωλο ενός αντικειμένου δεν σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά σε δύο διαφορετικά επίπεδα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι η επιφάνεια του κερατοειδή δεν είναι σφαιρική αλλά ελλειπτική. Παρουσιάζει δηλαδή διαφορετική διαθλαστική ικανότητα ανάμεσα σε δύο κάθετους μεσημβρινούς με αποτέλεσμα και οι ακτίνες να εστιάζουν σε διαφορετικό επίπεδο. Επηρεάζει και τη μακρινή αλλά και την κοντινή όραση.

Affiliated retailer of EXARCO S.A.