Τι είναι η μυωπία;

Η μυωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία του ματιού, κατά την οποία το είδωλο ενός αντικειμένου που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση δεν σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά σε κάποιο σημείο μπροστά από αυτόν. Μπορεί να οφείλεται σε δύο παράγοντες:

  1. Το μάτι είναι μεγαλύτερο του κανονικού (αξονική μυωπία)
  2. Η διαθλαστική ικανότητα του φακού ή του κερατοειδή είναι ισχυρότερη του κανονικού (διαθλαστική μυωπία).

Αποτέλεσμα της μυωπίας είναι θολή όραση σε αντικείμενα που βρίσκονται σε μεγάλη απόσταση και καθαρή όραση σε αντικείμενα σε κοντινή απόσταση.

Affiliated retailer of EXARCO S.A.