Τι είναι η πρεσβυωπία και ο καταρράκτης;

Πρεσβυωπία είναι η αδυναμία εστίασης του ματιού σε κοντινά αντικείμενα.

Ο κρυσταλοειδής φακός του ματιού βρίσκεται ακριβώς πίσω από την ίριδα (το έγχρωμο τμήμα του ματιού) και έχει τη δυνατότητα να αλλάζει την διαθλαστική του ικανότητα ούτως ώστε το μάτι να μπορεί να εστιάζει σε όλες της αποστάσεις. Όσο ο άνθρωπος μεγαλώνει ο φακός σκληραίνει χάνοντας την ελαστικότητά του και σταδιακά σταματάει να εστιάζει σε κοντινές αποστάσεις. Όταν ο φακός χάσει εντελώς την ελαστικότητά του, σε κάποιες περιπτώσεις αρχίζει να θολώνει. Αυτή η θόλωση ονομάζεται καταρράκτης και αντιμετωπίζεται με απλούστατη χειρουργική επέμβαση.

Affiliated retailer of EXARCO S.A.