Τι είναι η υπερμετρωπία;

Η υπερμετρωπία είναι μια διαθλαστική ανωμαλία του ματιού, κατά την οποία το είδωλο ενός αντικειμένου που βρίσκεται σε μεγάλη απόσταση δεν σχηματίζεται στον αμφιβληστροειδή, όπως είναι το φυσιολογικό, αλλά σε κάποιο σημείο πίσω από αυτόν.

Μπορεί να οφείλεται σε δύο παράγοντες:

  1. Το μάτι είναι μικρότερο του κανονικού (αξονική υπερμετροπία)
  2. Η διαθλαστική ικανότητα του φακού ή του κερατοειδή είναι μικρότερη του κανονικού (διαθλαστική υπερμετροπία).

Αποτέλεσμα της υπερμετρωπίας είναι θολή όραση σε αντικείμενα που βρίσκονται σε μικρή απόσταση και καθαρή όραση σε αντικείμενα σε μεγαλύτερη απόσταση.

Affiliated retailer of EXARCO S.A.